English

Jó gyakorlatok

A „Tanulnijó” tanulásfejlesztő program

A „Tanulnijó”​ tanfolyamok megalkotója Petkes Csaba által részletesen kidolgozott digitális oktatóanyag segítségével a részképesség-fejlesztés játékos és élvezetes formában történt a „Tanulnijó” tanfolyamok foglalozásain.

Foglalkozásainkon jól érezték magukat, vidám, alkotó légkörben, belső motivációikból építkezve tanultak a gyerekek. Nem korlátoztunk, hanem lehetőségeket kínáltunk és teremtettünk az egyéni, páros és kiscsoportos munkában, ezért szívesen dolgoztak, tanultak, alkottak, velünk és társaikkal együttműködve a gyerekek a „Tanulnijó” tanulásfejlesztő program foglalkozásain. A kérdés a foglalkozásokon nem úgy merült fel, hogy megtanuljuk vagy nem a kijelölt anyagot, hanem úgy, hogy a tanult módszerek közül melyiket használjuk az aktuális tanulási helyzetben. Ahhoz, hogy gyerekeink belső motivációit meg tudjuk mozdítani, és valódi felelősséget érezzenek a tanulásuk iránt, meg kell adnunk a döntés, a választás szabadságát, az önálló vagy csoportos alkotás lehetőségét.

A tanfolyam célja a gyerekeknél egyértelmű és mérhető módon fejlődjenek a tanulási részképességek (koncentráció, vizualitás, auditivitás, lényegkiemelés, asszociativitás, problémamegoldó gondolkodás). A tanulási mintaként felhasznált irodalmi szemelvények – a magyar népmese –és mondakincs, valamint klasszikusok által jegyzett olvasmányok, mesék – és tudományos leírások feldogozása során megerősödik a résztvevők identitása, anyanyelve és nemzeti hagyományai iránti elkötelezettsége, konkrét tanulási problémáikra konkrét, önállóan is használható módszerekkel gyarapodnak, amelyeket a tanfolyam elvégzése után is képesek használni.

A foglalkozások részét képezték a részképesség-fejlesztő játékok és feladatok, különös tekintettel a koncentráció, a vizuális és auditív percepció, az asszociativitás, a lényegkiemelés, és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. A mese –és mondakincsünk, klasszikusainktól választott történelmi olvasmányok, irodalmi és tudományos leírások, szemelvények segítségével lépésenként építettük fel az alkotó tanulás módozatait. A digitális tananyag tartalmazza ezen szemelvényekhez felépített vizuális vázlati struktúrákat, részletesen animálva.
Ezeket a minták feldolgozása után lépésenként kipróbáltuk konkrét tantárgyi tanulási feladataikban is, hogy kialakuljon, melyik módszert milyen jellegű tanulási folyamatban használhatják. A tanult memóriatechnikákat a különböző tanulási helyzetekben való alkalmazása, memóriavázlatok, tanulási táblázatok, gondolattérképek alkotása segíti a gyerekeket a tanulmányi eredményei javulásában.

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma , Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács-- NTP-HTP-M-14-0001

CSILLAGÖSVÉNYEN PROGRAM-2016

Csillagösvényen