English

Tagság

A tagságról

A Natura Schola Egyesület  tagjai az egyesület céljai iránt elkötelezett személyek, akik a Tagsági adatlap kitöltésével kérelmezik tagságukat, feladatokat vállalnak, és az év folyamán támogatással és/vagy önkéntes munkával segítik az egyesület éves terveinek megvalósítását.

A Natura Schola Egyesület  tagjai lehetnek mindazok, akik:

  • Egyetértenek az egyesület céljaival;
  • Kérelmezik tagságukat a folyó évre a Tagsági adatlap kitöltésével;
  • A Tagsági adatlapban konkrét feladatokat / önkéntes munkát vállalnak be és / vagy támogatási ígéretet tesznek a folyó évre;
  • Év végéig teljesítik vállalásaikat.

 

A tagság következményei:

  • Nevük megjelenik a Natura Schola Egyesület  honlapján, azon rendezvények kiadványain, amelyeknek megvalósításához hozzájárultak;
  • Tagjai a Natura Schola Egyesület  közös levelezőlistájának;
  • Egy-egy tiszteletpéldányt azon egyesületi kiadványokból, amelyeknek megvalósításához hozzájárultak;
  • Külső jelentkezőkkel szemben előnyt élveznek a Natura Schola Egyesület  rendezvényeire való jelentkezéskor;
  • Kedvezményes részvétel azon rendezvényeken, amelyek megvalósításában részt vettek.

A tagság egy évre szól, ezalatt a tagnak joga és kötelessége részt venni az Egyesület életében,  projektjeiben, és részesülhet az ebből származó előnyökből.


Tagsági űrlap (kattintson!)